fbpx
 

4 tips till dig som har medarbetare som arbetar på distans

18 februari, 2021

Efter pandemins intåg våren 2020 kan man verkligen konstatera att vi människor är anpassningsbara. För bara ett år sedan var det många företag som enbart arbetade på en fysisk plats. Digitaliseringen kändes nära men samtidigt väldigt långt borta. I denna artikel delar vi med oss av våra tankar om hur du som chef bör arbeta när du har medarbetare på distans.

I och med Covid-19 hade plötsligt alla möten via bland annat Microsoft Teams och andra digitala verktyg (du kan läsa mer om våra fem tips på digitala verktyg för dig och dina medarbetare här) och kontoret förlades ofta hemma i huset eller lägenheten. Digitaliseringen var nu ett faktum och som chef blev man tvungen att tänka i nya banor.

Fyra tips signerat av oss på ByHart

Här har vi samlat våra allra bästa tips till dig som har medarbetare på distans:

1. Tydlighet! Kom överens med dina medarbetare om hur ni ska hantera avstämningar, möten och andra uppdateringar. Undvik att ha informationsmöten. Det är bättre att fokusera på dialogen när man väl ses eller hörs, så se till att skicka ut information i skrift före mötet. Då blir alla mer effektiva och motiverade att delta i diskussionen. Var också tydlig över arbetsfördelningen så att både du och dina medarbetare vet vem som gör vad.

direction
Arbeta med att skapa tydlighet på arbetsplatsen, oavsett var den fysiskt befinner sig, för att öka effektiviteten.

2. Det behövs ofta ett mer närvarande ledarskap när man inte kan träffas fysiskt lika ofta som förut. Se till att vara tillgänglig för dina medarbetare och kom ihåg de mjuka värdena. Ring för att kolla läget, utan att ha en agenda. ”Hur mår du?” är viktigare än ”Hur går det?”. Det ger en känsla av att du bryr dig vilket i sin tur leder till ökad passion hos medarbetarna.

3. Hjälp dina medarbetare att ordna en bra arbetsplats i hemmet. Se över möjligheten att låna ut utrustning som tangentbord och bildskärm till hemmet. Som arbetsgivare är vi ansvariga för arbetsmiljön hos medarbetarna även då de arbetar hemifrån. Stötta medarbetarna i att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

working enviroment
Har medarbetarna de tekniska hjälpmedel som krävs för en bra arbetsmiljö?

4. Uppmana till pauser, rutiner och rörelse. Initiera promenadmöten, så kallade walk-and-talks, där man inte behöver träffas utan här räcker mobilen som arbetsverktyg. Planera dagarna så att de startar och slutar ungefär samtidigt varje dag. Då blir det också lättare att kommunicera med alla. Två bra tips är att fika tillsammans med dina medarbetare digitalt och att schemalägga digital pausgympa.

Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Olika mätningar visar att vi i allt större utsträckning vill fortsätta att förlägga en del av vår arbetstid på distans även när pandemin är över. Det är därför viktigt att du som chef fortsätter att se över ditt eget ledarskap och utvecklar arbetssätt och verktyg för att möta de behov av rörlighet och flexibilitet som mest troligt kommer att kvarstå. Då får du passionerade och engagerade medarbetare som levererar ett bra resultat!

Läs gärna om hur Spotify väljer att hantera distansarbete.

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.