fbpx
 

5 tips på en lyckad återgång till arbetet efter sjukfrånvaro

13 augusti, 2021

Vi träffar många chefer som tycker att det är svårt, krångligt och jobbigt att hantera rehabilitering i samband med sina medarbetares sjukfrånvaro. Ofta väntar man för länge innan man tar tag i frågor och utmaningar som uppstår i samband med sjukfrånvaro, just eftersom man vet om att det är en komplex process med många olika faktorer att ta hänsyn till.

Nu under pandemin när allt fler medarbetare arbetar hemifrån kan det upplevas som ännu svårare – nu ska medarbetaren återgå till arbetet på distans. När medarbetare och chef arbetar hemifrån så är det extra viktigt med kommunikation; att man håller kontakten och att man följer en plan. Även om medarbetaren sitter hemma i sitt kök måste man som arbetsgivare fortsätta att jobba för varje enskild medarbetares individuella behov och förutsättningar.

Många chefer känner sig osäkra, är rädda för att göra fel och har så mycket annat viktigt att göra att arbetet med rehabilitering och återgång till arbetet nedprioriteras, vilket är en väldigt stor risk för medarbetaren. Vi vet att ju längre tid en medarbetare är borta från arbetet desto högre är risken för långtidssjukfrånvaro och det blir svårare och svårare att komma tillbaka. Det är därför mycket viktigt att ta hjälp av er HR-avdelning eller HR-Partner för avlastning och stöd.

Här är våra bästa tips för att lyckas med återgången

1. Experthjälp

Ta kontakt med en HR-avdelning för stöd och avlastning genom hela processen. Vid minsta tvivel är det alltid skönt att ha någon att bolla med en expert. En utbildad HR-partner har god kännedom om vilka krav och önskemål lagen ställer på arbetsgivare för att kunna hantera processen vid återgång till arbetet efter sjukfrånvaro.

2. Mål

Se till att vara tydliga med vad målet med återgången är redan från start. Ska medarbetaren återgå till ordinarie arbetsuppgifter är det viktigt att det konkretiseras så att alla är på ”samma blad”. Skriv ner målen tillsammans.

targets
SMARTA mål är ett måste.
3. Anpassa

Antingen anpassar man arbetsuppgifterna under en period med syftet att medarbetaren efter anpassningen ska återgå till ordinarie arbetsuppgifter (alternativt förlängas) eller så genomför man en varaktig anpassning, där anpassningen blir de nya ordinarie arbetsuppgifterna. Oavsett hur man gör är det viktigt att dokumentera och följa upp!

4. Dokumentera

Dokumentera allt som ni kommer överens om och följ sedan upp att både arbetsgivare och medarbetare har genomfört det man kommit överens om. Om någon part inte genomfört det man skulle är det viktigt att stämma av orsaken till det och sedan fortsätta arbetet.

5. Uppföljning/Avstämning

Ha regelbundna avstämningar och uppföljningar. Gärna en kortare avsyämning varje vecka och en djupare uppföljning varannan vecka eller en gång i månaden. Men kom ihåg att varje rehabilitering och arbetsanpassning ska vara individuellt anpassad efter medarbetarens förutsättningar. Var ärlig, våga fråga hur medarbetaren mår och säkerställ att medarbetaren har allt som behövs för att klara av arbetet (även om arbetet sker på distans). Var öppen och lyhörd och sätt avstämningarna i rutin.

Lycka till med att hantera rehabilitering på er arbetsplats och var inte sen att kontakta oss om ni behöver stöd i delar eller hela processen.

back to work

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.