fbpx
 

Är roboten framtidens superrekryterare?

2 juni, 2021

Idag har nog de allra flesta bra koll på vad AI (artificiell intelligens) och robotar är för någonting och hur de kan användas, men vi har nog ganska olika åsikter kring dess funktionalitet och huruvida de bör implementeras i olika delar av vårt samhälle. Vissa är rädda att vi kommer att bli utkonkurrerade yrkesmässigt, andra ser roboten som en källa till oändligt många nya arbetstillfällen.

Vi på ByHart tycker att det är otroligt spännande med ny teknik, exempelvis AI, och i grund och botten ser vi mycket positivt på denna typ av innovationer som har en stor potential med enorma möjligheter. Men det finns också en del risker och etiska frågetecken förknippat med AI, som med all annan ny forskning och vetenskap.

Hur kan man då använda AI inom rekrytering och vilka risker finns det?

Fördomsfri rekrytering

Alla som arbetar med rekrytering vet vikten av att processen ska vara fördomsfri och utan diskriminering. Även om de allra flesta säger sig arbeta fördomsfritt finns det risker att bedömningarna till viss del är grundade på subjektiva åsikter och grunder. Det kan exempelvis vara hur rekryteraren omedvetet uppfattar en kandidats röst över telefon eller att kandidaten har ett fullspäckat schema och svårt att hitta en passande tid att komma på intervju.

Det AI skulle kunna bidra med är en mer objektiv bedömningsprocess där roboten skulle kunna göra urvalen utan tillgång på vissa parametrar som exempelvis kön eller ålder. Man skulle också kunna träna roboten på ett stort antal tidigare rekryteringar för att den lätt ska kunna bedöma en viss kandidats trolighet att lyckas och prestera bra på en viss arbetsplats.

Snabba rekryteringsprocesser

Ofta hör man talas om långa utdragna rekryteringsprocesser, där kandidaterna upplever att det tar väldigt lång tid att få feedback om hur dom ligger till i processen. För oss på ByHart är det viktigt att alla kandidater känner sig sedda och informerade under hela processen.

Läs mer om hur ByHart arbetar med en kandidatnära rekryteringsprocess som aldrig tummar på kvalitén gentemot vare sig kandidat eller kommande arbetsgivare.

I detta steg skulle man kunna använda AI för att snabbt matcha kandidatens CV mot kravprofilen och omedelbart ge kandidaterna en återkoppling om de kommer gå vidare i processen eller inte. De som går vidare får i nästa steg en inbjudan till en telefonintervju med roboten som ställer frågor och lagrar kandidatens svar utan att roboten har någon aning om kandidatens, ålder, etnicitet eller kön.

Roboten är framtidens superrekryterare?

Som vi gått igenom ovan kan AI liknas vid en superrekryterare som på ett fördomsfritt och mer effektivt sätt går igenom hela rekryteringsprocessen. Men det är inte så enkelt. Innan vi kastar oss in i AI:s värld behöver man reda ut en del frågeställningar kring etik och gräva lite i hur fördomsfritt det egentligen blir. Man bör fundera på vem som har programmerat roboten? Inom vilka yrkesgrupper har den testats? Hur ligger det till med GDPR? Vad tycker den enskilda kandidaten om denna typ av AI? Om personen inte tycker att det är ett trovärdigt verktyg kommer upplevelsen att vara negativ.

ai
Är det robotar som kommer sköta företagens rekryteringsprocesser i framtiden?

Om man kikar närmre på frågorna ovan som rör vem som har programmerat roboten och var den testats finns det exempel på när det blivit helt fel. Amazon utvecklade ett AI-verktyg som genom att ge varje kandidat en poäng baserat på kandidatens CV. Roboten lärdes upp genom att under en tioårsperiod studera CV:n som lämnats in till Amazon. I teknikbranschen är ett övervägande antal sökanden män, vilket resulterade i Amazons AI lärde sig att män var att föredra och prioriterade därför bort kvinnliga kandidater ur rekryteringsprocessen.

En annan utmaning är att roboten inte kan beskriva varför den tagit de beslut som fattats. Det är därför svårt för oss människor att förklara slutsatsen till varför en kandidat går vidare och inte en annan.

Man bör också fundera över kandidatens upplevelse. Man kan förlora känslan av personligt bemötande, att det blir lite som när man försöker ringa till exempelvis en myndighet och alternativet att prata med en människa inte finns, utan det endast är talsvar. Väldigt många upplever det som frustrerande och ibland svårt att inte få personlig kontakt. Många kan också känna sig rädda och obekväma med att bli intervjuade av en robot.

Vi välkomnar AI i rekryteringsprocessen, men vi bör bemöta den med viss försiktighet och verkligen fundera över syftet och nyttan. Mer forskning behövs på området och det pågår för fullt. Vi ser framemot framtidens rekryteringsprocesser men känner oss helt trygga i att den mänskliga touchen behövs och är avgörande.

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.