fbpx
 

Fler och fler väljer att outsourca sin HR-avdelning: Vi ger dig fem anledningar

11 maj, 2021

Alla företag oavsett storlek har ett behov av kompetens inom Human Resources i olika omfattningar. Behoven ter sig olika beroende på vilken fas företaget i fråga befinner sig, men klart är att funktionen måste fungera. Att bygga upp en egen HR-avdelning är kostsamt och dessutom inte en nödvändig åtgärd då det finns bättre lösningar på marknaden, bl.a. genom ByHarts tjänst HR Direkt. Läs mer om varför du ska outsourca din HR-avdelning.

För små och medelstora företag går inte alltid ekvationen ihop vad gäller behov och omfattning av stöd inom Human Resources i förhållande till möjligheten att anställa en egen resurs. Att anställa en egen HR-avdelning, med det antal personer som krävs, innebär att rekrytera fler än vad som behövs i förhållande till företagets storlek sett till antalet medarbetare. Tillgång till rätt kompetens och kostnad går helt enkelt inte ihop.

Du kan såklart skapa deltidstjänster, svårrekryterade kombitjänster fyllda med lite av varje, fördela arbetsuppgifter och kunskapskrav på chefer eller lägga mängder av timmar på “googlande”, letande och funderande i frågor (som en HR-avdelning snabbt kan svara på tack vare sin erfarenhet och utbildning) och hoppas att det blir hyfsat bra.

Eller så kan du outsourca din HR-avdelning.

Vi sammanställt fem anledningar till varför du ska välja en extern HR-avdelning istället för att lägga tid och pengar på att bygga upp denna organisation internt på ditt företag.

Varför ska jag outsourca företagets HR-avdelning?

Vi ger dig fem anledningar.

1. Tillgång till rätt kunskap i rätt tid.

Genom att anlita en extern HR-avdelning får du medarbetare som har utbildning och kunskap som vilar på en vetenskaplig grund, men som framförallt har värdefull kompetens från praktisk erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, samt svarar på frågor och tar fram de uppgifter du behöver, när du behöver det.

När du anlitar ByHart för uppdrag inom Human Resources garanterar vi att du får tillgång till en professionell HR-funktion med kvalificerad kunskap och erfarenhet. Vi anpassar och tillför den resurs och den kompetens som krävs baserat på om det är du själv som arbetar med HR, är chef med personalansvar eller är en del av ledningsgrupp och/eller styrelse.

outsourca hr
Genom att outsourca ditt företags HR-avdelning får du direkt tillgång till all kompetens inom HR-området, något som är näst intill ekonomisk omöjligt att bygga upp internt på ett litet eller medelstort företag.
2. Passion.

Passion, eller att göra det som engagerar är alltid det som ger bäst resultat. Lägg din egen och chefer/medarbetares tid på det just ni är bäst på. Är det inte HR? Låt då din outsourcade HR-avdelning ta hand om det.

En HR-avdelning avlastar chefer och ledare i organisationen från avgränsade HR-frågor. Den externa HR-resursen kan exempelvis ge chefsstöd i hantering av enskilda personalärenden, rehabilitering, rekrytering eller organisationsförändringar. Om du väljer ByHart som er HR-leverantör håller vi även ordning på aktuell lagstiftning och krav på dig som arbetsgivare.

3. Ekonomi.

Hur många HR-medarbetare behöver du? En HR-chef/ansvarig, en strateg, en specialist, en generalist, en operativ handläggare… svaret är förmodligen alla. Fast inte på heltid. Och inte alltid.

Att outsourca funktionen ger dig tillgång till alla dessa olika roller, men du betalar bara när du själv behöver kompetensen – på samma sätt som när du anlitar en redovisningsbyrå för hela eller delar av din ekonomifunktion.

hr direkt
Vår tjänst HR Direkt är skräddarsydd för små och medelstora företag. HR Direkt ger ditt företag all kompetens inom HR till ett mycket förmånligt, lågt pris.

Läs mer om HR Direkt och gör din beställning för att direkt på full tillgång till en komplett HR-avdelning.

4. Toppar och dalar.

Låt inte arbetsanhopningar eller toppar på årshjulet för företagets HR-arbete skapa onödig arbetsbelastning.

I den bästa av världar kan både arbetstoppar och frånvaro av interna HR-resurser planeras, men även då (och kanske framför allt då) behöver du en kompetent partner som kan stötta upp och arbeta med stora som små frågor inom HR-området.

Behov kan uppstå plötsligt och behöver snabba lösningar. En extern HR-partner har lättare att parera och möta upp i en sådan situation.

5. Vässa kompetensen.

Med full tillgång till en komplett och kompetent HR-avdelning säkrar du att ditt företag har tillgång till den kompetens som krävs i olika personalrelaterade frågor. Alla kan inte allt, men tillsammans blir ditt företag och din HR-avdelnings medarbetare ett riktigt DreamTeam!

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.