Hur väljer ditt företag att agera?

14 maj, 2020

När världen återgått till en mer normal arbetstakt, vilket förmodligen är många månader bort, är det få företag som kommer hävda att de inte alls påverkats av detta försmädliga virus. Om vi enbart förhåller oss inom det ekonomiska ramverket har många företag kämpiga tider framför sig, även om vi även ser prov på bolag inom vissa näringsgrenar som faktiskt ökar sin omsättning och sitt resultat då behoven på marknaden förändras.

Det är intressant att se hur de flesta företag valt att inta stridspositioner istället för att lägga sig ned och ge upp. Individuella och koordinerade insatser avlöser varandra och lokalpatriotismen står sig kanske starkare än någonsin förr.

Det finns hjälp att få

Visste du att du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden? Dessa möjligheter varierar beroende på var i landet ditt företag har sin verksamhet.

Region Norrbotten har beslutat att tillfälligt höja stödnivån för det stöd som benämns konsulttjänster. Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Det innebär att du som företagare har en bra valmöjlighet att få hjälp, speciellt nu när utmaningarna hopar sig.

ByHart AB tillhandahåller tjänster som syftar till att skapa lönsamma bolag där vi exempelvis moderniserar och digitaliserar processer och strukturer. Vi kan bland annat hjälpa er med att implementera HR som funktion på ditt företag vilket är mer aktuellt än någonsin, se över hela er marknads- och försäljningsorganisation för att optimera lönsamheten eller varför inte hjälper er med att finna nästa medarbetare?

Du kan läsa mer om alla våra tjänster här.

Kontakta oss så berättar vi mer om det stöd du kan ansöka om från Region Norrbotten. För det mindre företaget kan detta vara räddningen då du kan få de ekonomiska förutsättningarna för att ta hjälpa oss.

Vad kan du få stöd till?

Du ska ha ett dokumenterat behov av att genomföra en eller flera konkreta åtgärder i syfte att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Kostnader kan till exempel avse konsulttjänster för juridiska och ekonomiska insatser, organisationsanpassning, marknadsanpassning eller liknande.

Maximalt stöd är 90 procent av godkända kostnader där maximalt stödbelopp är 150 000 kronor.

Du kan läsa mer om upplägget på regionens hemsida.

Var inte sen med att slå oss en signal eller skicka ett mail så bokar vi in en förutsättningslös träff där vi kan diskutera olika vägar för att göra ditt företag ännu mer slagkraftigt.

För mer information, kontakta:
John Mannberg, 076 – 83 22 830
BYHART ABKontaktuppgifter
Vi älskar pratstunder. Ring, maila eller chatta med oss direkt här på hemsidan.
VÄRLDENVar hittar ni oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
HÖR AV ERSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Vi älskar pratstunder. Ring, maila eller chatta med oss direkt här på hemsidan.
VÄRLDENVar hittar ni oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
HÖR AV ERSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2020. All rights reserved.

ByHart AB © 2020. All rights reserved.