fbpx
 

Säkerställ att din blivande arbetsgivare är rätt för dig

16 november, 2020

När det av olika anledningar är tid för en ny riktning i din karriär, om det så berör ett avdelningsbyte på din nuvarande arbetsplats eller klivet in hos ett helt nytt företag, brukar ditt fokus naturligt falla på dig själv. Men bör du inte rikta uppmärksamheten lika mycket mot din kommande arbetsgivare och chef?

De flesta av våra dagar spenderar vi på vår arbetsplats. Vi borde alltså lägga krut på att vara lyckliga där. Är vi lyckliga på arbetet så spiller det över på övriga delar och områden av våra liv – enbart positiva effekter. Din arbetsgivare och framförallt din chef har en stor påverkan på hur du upplever din arbetssituation när det gäller din prestation, motivation, vilka resultat du visar samt hur din egen utveckling ser ut.

Nästan alla kommer till situationer då man står inför en förändring i sitt arbetsliv. Det kan till exempel vara för att man vill ta nästa kliv i karriären eller för att man inte trivs med arbetsuppgifterna. När du byter jobb, hur kan du säkerställa att du kommer till en arbetsplats där du får möjligheten att växa, utvecklas och känna passion för det du gör?

Tänk på detta nästa gång du söker jobb
  1. Vad säger andra om arbetsgivaren? Sålla dina kontakter och fråga runt. Känner du någon som har jobbat på företaget tidigare? Kika på sociala medier och företagets hemsida. Vad får du för intryck? Vilken kultur har företaget och hur jobbar man för att skapa eller bibehålla den? Rikta strålkastaren mot din nya arbetsplats.
  2. Be om chefens referenser! Fråga om du kan prata med den du efterträder. Be att få träffa eller prata med övriga medarbetare, gärna utan chefen. Hur ser chefen på ledarskap? Hur ser medarbetarna på chefens ledarskap? Be att få ta del av resultatet av medarbetarundersökningen.

Företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos alla medarbetare. Dessa beteenden påverkar företagets utveckling framåt på samma sätt som det påverkar din trivsel, engagemang och passion; vilket är avgörande för hur länge du väljer att stanna i företaget. Välj arbetsgivare och ledarskap med omsorg.

Du förtjänar att känna passion på jobbet!

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.