fbpx
 

Säkerställ att du som arbetsgivare är rätt för dina medarbetare

20 november, 2020

Att hitta rätt person till rätt tjänst och plats är inte alltid helt enkelt. Vad kan du som arbetsgivare göra för att vara säker på att dina blivande medarbetare hamnar rätt hos just dig?

När verksamheten utökas eller om du behöver ersätta en medarbetare är det viktigt att noggrant genomföra en behovsanalys och en kravprofil för att vara säker på vilken kompetens som behövs. Fundera på om det går att förändra eller kompetensutveckla några roller eller anställda i företaget. Är det någon som vill utvecklas eller prova på andra arbetsuppgifter? Fånga i sådana fall upp dessa medarbetare.

När du kommit fram till vilken kompetens som behöver tillsättas i företaget får du här våra bästa tips om vad du ska tänka på vid rekryterings- och anställningsprocessen.

1. Tydlig arbetsroll

Redan i annonseringen bör rollbeskrivningen vara tydlig. När potentiella medarbetare sedan kommer på intervju är det viktigt att du som arbetsgivare kan berätta vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten samt vilken roll i företaget medarbetaren kommer att ha.  Det är också viktigt att man pratar om framtiden och hur den potentiella medarbetaren kommer att kunna växa i företaget.

2. Träffa en kollega

I anställningsprocessen får de flesta bara träffa rekryterare och närmaste chef, men en riktigt bra arbetsgivare bjuder med en medarbetare som har eller har haft en liknande roll som den kandidaten söker, så att kandidaten får möjlighet att ställa frågor om tjänsten, kulturen i företaget, ledarskapet osv. En arbetsgivare som har någonting att dölja skulle inte låta en medarbetare vara delaktig och på så vis riskera att någonting negativt slinker ut.

3. Närmaste chefen

Nöjda medarbetare och bra kollegor är inte allt. Ledarskapet måste fungera ihop med den nya medarbetarens sätt och personlighet. Var tydlig med hur du är som chef och vad du förväntar dig för samarbete. Både du som chef och kandidaten måste kunna ta ställning till om ni kommer att kunna arbeta bra tillsammans. Dela med dig av både dina styrkor och svagheter som chef, det framställer dig som en person med god självinsikt och du upplevs som lätt att samarbeta med.

Läs mer om vikten att för dig som kandidat ta referenser på den kommande chefen.

4. Första intrycket

Det första intrycket är väldigt viktigt. Bestäm hur första dagen ska se ut. Vem som möter den nya medarbetaren och ansvarar för introduktionen. Presentera den nya medarbetaren för alla kollegor och instruera kollegorna att snabbt presentera sig själva och sin roll i företaget. Skapa en plan för hur en lyckad Onboardning ska se ut hos just er. Den nya medarbetaren ska känna sig välkommen!

office
En genomtänkt och väl utförd onboarding är grunden till att skapa en långsiktigt passionerad medarbetare.
5. Värderingar och företagskultur

Var tydlig med vilka värderingar företaget står för och hur man arbetar efter dessa. Det gör det lättare för potentiella medarbetare att ta ställning till om de överensstämmer med sina egna värderingar, vilket är essentiellt om man ska trivas, prestera väl och slutligen stanna kvar i företaget.

6. Förmåner och möjligheter

Förmånerna återspeglar företagets omtanke för sina anställda. Det är lätt för många kandidater att bara tänka på lön som enskild förmån. Var noga med att lyfta fram vilka förmåner just du har som arbetsgivare för dina anställda. Det kan vara pension- och sjuklön men också friskvård, flexibla arbetstider, kompetensutveckling, möjlighet till att få en mentor eller liknande. Marknadsför era förmåner och visa på en balans mellan fritid och arbete.

7. Medarbetarundersökning

Genomför regelbundna medarbetarundersökningar. Prata gärna om dessa redan på intervjun. Du kan till och med låta kandidaten få ta del hela eller delar av medarbetarundersökningen och prata kring den. Det hjälper medarbetaren att få en äkta inblick i företaget och du som arbetsgivare uppfattas som transparent och ärlig.

Transparens, tydlighet och lyhördhet är viktiga ledord och om du lever efter dessa kommer du långt på vägen. Man brukar säga att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Men det är du som chef som är medarbetarnas viktigaste resurs. Din uppgift är att se till att de anställda har möjlighet att växa och utvecklas på arbetsplatsen. När du lyckas med det får du passionerade och engagerade medarbetare som levererar bra resultat samtidigt som de har kul på jobbet.

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.