fbpx
 

ARBETSMILJÖSäkra Medarbetare
Och Arbetsgivare

Stort område där vi besitter all kompetens. Läs mer om
beståndsdelarna nedan och hur vi kan hjälpa ert företag.

Man kan dela in arbetsmiljö i två delar, dels den fysiska och dels den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I den fysiska arbetsmiljön tittar vi bland annat på ljudförhållanden, buller, ergonomi, kemikalier och risker i den omgivning ni befinner er i. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar exempelvis om ledarskap, stress, jämställdhet, hur vi människor verkar tillsammans med varandra och mycket mer.

Som arbetsgivare har ni ett ansvar att inga medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycka på grund av arbetet. HR-funktionen på ByHart har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vi kan hjälpa er att säkerställa att ni följer arbetsmiljölagens krav. Vi vill dela med oss av våra kunskaper och hjälpa er organisation att få goda kunskaper i arbetsmiljöarbetet och ser därför till att erbjuda utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö ställer höga krav på arbetsgivaren, att det ska finnas policys som tydliggör att kränkande särbehandling inte tillåts samt rutiner för hur dessa ska hanteras. Alla chefer och arbetsledare ska ha kännedom om hur man arbetar förebyggande och att man ges rätt förutsättningar för det. Vi har expertkunskap av att arbeta med kränkande särbehandling och vet hur viktigt det är att arbeta proaktivt och förebyggande.

Vi stöttar er i hela processen med allt från att ta fram riktlinjer och rutiner till att implementera dem.

ByHart hjälper er organisation i hanteringen av dessa ärenden genom att utreda och analysera vad som hänt, konfliktlösning, tydliggörande samtal med individer eller håller i utbildningar och föreläsningar. Vi erbjuder även stöd till medarbetare på organisations-, grupp- och individnivå.

Ett axplock av vad vi erbjuder:

  • Kartläggning av arbetsmiljön för att undersöka vilka eventuella risker som finns på just er arbetsplats.
  • Utför riskbedömning av arbetsmiljön och tar fram handlingsplaner med konkreta åtgärder och genomför uppföljningar.
  • Stöttar vid förändringsprocesser och genomför riskbedömningar vid förändring. Upprättar riktlinjer och rutiner samt handböcker i arbetsmiljö.
  • Hantering av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier samt utredning av dessa.
  • Utbildningar i flera områden inom arbetsmiljö.
  • Arbetar med hälsofrämjande insatser samt Temperaturmätningar och Medarbetarundersökningar.
Som HR-partner erbjuder vi ett strategiskt och operativt stöd för chefer, styrelse och ledningsgrupp.
Strukturerat program för att välkomna nya medarbetare och hantera personal som ska/bör gå vidare i karriären.
När ni behöver förändra och anpassa organisationen både för nuläget för att vara redo i framtiden.
Vi utför detta inom ramen för vårt HR-arbete, exempelvis rekrytering, utbildning, utveckling etc.
Stort område där vi besitter all kompetens. Läs mer om alla delar genom att klicka på ikonen.
Se till att ni följer avtal och lagen. Vi har hela floran från lönekartläggning till lönesättning och lönesamtal.
Vi moderniserar alla processer och strukturerar ert HR-arbete vilket frigör tid att fokusera på er verksamhet.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med lag och avtal, både på organisations- och individnivå.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
012345678900123456789001234567890%

Kundnöjdhet

Medelmåttiga resultat är inget vi på ByHart står för. Vi skapar hållbar effekt över tid.
012345678900123456789001234567890+

Uppdragsgivare

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både stora som små kunder i många olika branscher med deras HR-behov.
012345678900123456789001234567890+

Kvalitet

Att alltid levererar ett resultat av absolut högsta klass är en självklarhet för oss på ByHart.
0123456789001234567890+

Värderingsdrivna

Vi bidrar till ökad passion på våra kunders arbetsplatser och lär känna våra uppdragsgivare på djupet.
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2021/02/thomas-fagerman-bbp-big.png
NI ÄR I TRYGGA HÄNDER

ByHart Vill
Alltid Framåt

ByHart är inte längre bort än ett telefonsamtal då du behöver dem. Otroligt professionella och moderna i sitt arbete, oavsett om det gäller specialistkompetens eller ”basverksamhet”.

Thomas Fägerman
VD, Boden Business Park

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HÖR AV ER

Behöver Ni
Hjälp Inom HR?

Vi älskar pratstunder och tar gärna en dialog om hur vi kan hitta lösningar på era behov. Ni kan besöka oss fysiskt och når oss självklart via e-post och telefon, eller varför inte chatta med oss direkt här på hemsidan.
Business-Collection
Adress
Teknikvägen 3
961 50 Boden
Business-Collection
Chatta
Svar direkt på
digital väg
Business-Collection
Telefon
010 - 750 05 66
(Växel)
Business-Collection
E-post
Maila oss på
info@byhart.se
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2021/02/byhart-crew-contact-image-bottom.jpg
SverigeByHart Huvudkontor
Besök oss, skicka ett mail eller varför inte slå oss en signal? Ni har varmt välkomna att höra av er om ni har frågor eller behov.
Business-Collection
Adress
Teknikvägen 3
961 50 Boden
Business-Collection
Telefon
010 - 750 05 66
(Växel)
Business-Collection
E-post
info@byhart.se
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.