TJÄNSTER

Kompetens-
försörjning

Rekryteringen av nya medarbetare är kanske den enskilt viktigaste processen ert företag genomgår, då hållbara resultat är följden av att människorna på arbetsplatsen känner passion och vill prestera.

Den allt för tidigt avlidne Steve Jobs, grundare och tidigare VD för Apple, sa att ditt arbete kommer att utgöra en stor del av ditt liv och det enda sättet att bli nöjd på riktigt är att göra ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör. Om du inte hittat det ännu, så fortsätt att leta. Nöj dig inte.

För oss betyder kompetensförsörjning hållbara resultat. Vi utgår från människans och företagens värdegrund i vårt rekryteringsarbete vilket ökar sannolikheten för trivsel och prestation.

När både våra uppdragsgivare och kandidater är nöjda, då har vi lyckats.

https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/06/service-kompetensforsorjning.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
VÅRT ARBETSSÄTT

Från upplevd utmaning
till hållbar framgång

Vi är övertygade om att passionerade människor är den största framgångsfaktorn i ett företag. För oss är det ett måste att förstå er organisation och skapa delaktighet när vi på en gemensam resa ser till att nå hållbara resultat.

STEG 1Nulägesanalys

Vi är väldigt aktiva när vi sätter oss in i er verksamhet. En korrekt analys ställer krav på förståelse och kompetens.

STEG 2Lösningsförslag

Genom ett vetenskapligt förhållningssätt och med en individuell målstyrning hittar vi lösningar för er organisation.

STEG 3Implementering

Vi arbetar kreativt och är nytänkande till vår natur samt är övertygade om att känslan av delaktighet är en nyckel.

STEG 4Uppföljning

Riktningen är viktigare än målet. Vi menar att en organisation alltid behöver navigera i en föränderlig värld.

STEG 5Kompetensöverföring

Vi lär människor och verksamheter att skapa effekt över tid och vårt uppdrag är inte slutfört förrän det är det nya nuläget.

HÅLLBARHETBestående Resultat

Vi tror inte på punktinsatser och brandsläckning. Genom vårt arbetssätt når ni resultat över tid.
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi anpassar oss efter era
behov och förutsättningar

Ert företags värdegrund är alltid utgångspunkten i vårt rekryteringsarbete och genomsyrar hela vårt arbetssätt. Vi är dessutom övertygade om att en transparent prisbild från vår sida är till stor hjälp när ni bygger er organisation. Det ska vara tydligt, helt enkelt.
kr32900
PÅLITLIGT
Trygg Rekrytering
 • Kravprofil
 • Extern annons
 • Annonsering
 • Sociala medier
 • Löpande dialog med kandidater
 • Bedömning och intervjuer
 • Presentation av slutkandidater
 • Referenstagning
 • Utvärdering
 • Karriärcoachning
 • Kandidatsupport
kr38900
POPULÄRAST
Avancerad Rekrytering
 • Kravprofil
 • Extern annons
 • Intern annons
 • Annonsering
 • Sociala Medier Plus
 • Målgruppsannonsering
 • Sponsrat inlägg
 • Löpande dialog med kandidater
 • Bedömning och intervjuer
 • Presentation av slutkandidater
 • Referenstagning
 • Onboarding
 • Utvärdering
 • Karriärcoachning
 • Kandidatsupport
kr59900
FULLSKALIGT
Komplett Rekrytering
 • Kravprofil
 • Extern annons
 • Intern annons
 • Annonsering
 • Sociala Medier Plus
 • Målgruppsannonsering
 • Sponsrat inlägg
 • Löpande dialog med kandidater
 • Bedömning och intervjuer
 • Presentation av slutkandidater
 • Referenstagning
 • Onboarding
 • Karriärplan för företaget
 • Utvärdering
 • Karriärcoachning
 • Kandidatsupport
VI ÄR BETEENDEVETARE OCH MÄNNISKOKÄNNARE

Vi är er partner i en
hållbar kompetensförsörjning

Ett samarbete med oss bygger på förtroende. Vårt löfte är att ta ansvar för hela rekryteringsprocessen där våra kunder kan känna en trygghet i att alltid nå resultat över tid och där kandidaterna får en service av yttersta toppklass.
012345678900123456789001234567890%

Kundnöjdhet

Vi nöjer oss inte med att förflytta personer från A till B. Vi vill se resultat långsiktigt.
+012345678900123456789001234567890

Rekryteringar

Vi har lång erfarenhet av att hitta människor till många olika roller, chefer som medarbetare.
012345678900123456789001234567890%

Kandidatnöjdhet

Vi bryr oss innerligt om våra kandidater, oavsett om personen i fråga får jobbet eller inte.
0123456789001234567890/0123456789001234567890

Värderingsdrivna

För att känna passion på sin arbetsplats behöver vi förstå både våra kunder och kandidater.
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi har det ni behöver
inom kompetensförsörjning

Vi har många delar i vårt tjänsteutbud som gör att ni kan känna er trygga.
Ett snabbt sätt att hitta ny kompetens och där ni vill göra en del av arbetet själva.
Ibland krävs det insatser bortom offentlighetens ljus för att hitta ert företags nästa ledare.
Second Opinion
När ni sköter processen helt själva kan det ändå vara bra med ett par objektiva ögon.
Personbedömning
Vi har möjlighet att genomföra tester som ett komplement i rekryteringsprocessen.
Karriärcoachning
Vi älskar att se människor lyckas och finns med som en resurs när karriären behöver ta ny fart.
Onboarding
Vi ser över och utformar de interna processerna för att komma in på sin nya arbetsplats.
Interimlösningar
Vi har lösningarna då ert företag behöver en tillfällig förstärkning inom olika kompetensområden.
Styrelserekrytering
En styrelse bestående av drivna individer är en nyckel till framgång. Vi har kandidaterna.
TA NÄSTA STEG I KARRIÄREN

Lediga
tjänster

Är du redo att ta nästa steg i karriären eller behöver du helt enkelt en ny utmaning? Här hittar du våra officiellt utannonserade lediga tjänster.
VAR MED I BYHARTS NÄTVERK

Spontan-
ansökan

Säkerställ att du finns med i vårt nätverk så är du aktuell i våra löpande rekryteringsprocesser, både internt på ByHart och gentemot våra kunder.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
BYHART ABKontaktuppgifter
Vi älskar pratstunder. Ring, maila eller chatta med oss direkt här på hemsidan.
VÄRLDENVar hittar ni oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
HÖR AV ERSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Vi älskar pratstunder. Ring, maila eller chatta med oss direkt här på hemsidan.
VÄRLDENVar hittar ni oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
HÖR AV ERSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2020. All rights reserved.

ByHart AB © 2020. All rights reserved.