fbpx
 
NÄR BLODHUNDEN KOPPLAS IN

Executive
Search

Ibland krävs det insatser bortom offentlighetens ljus för att hitta ert företags nästa ledare. Vi erbjuder er den allra högsta kvalitén i allt från den initiala kravprofilen till den slutgiltiga coachningen av kandidaterna och ni kan känna er trygga genom hela processen.

Vi är oerhört måna om att förstå ert företags värdegrund när vi inleder ett samarbete, detta för att ge oss gemensamma förutsättningar att utföra en hållbar rekrytering. Executive Search lämpar sig väl när ni behöver finna ny kompetens och där processen behöver kompletteras med det vi kallar Search.

https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/06/service-executive-search.png

SKRÄDDARSYDD KOMPETENSFÖRSÖRJNINGHur Arbetar Vi Med
Executive Search?

Processen för Executive Search påminner i mångt och mycket om en "vanlig" rekrytering men med några skillnader.
Nedan redogör vi för de grova dragen i vårt arbetssätt och ger er detaljerna muntligt i nästa steg.
Sökprioriteringar
Precis som med alla andra tjänster vi tillhandahåller inom kompetensförsörjning sammanställer vi en kravprofil och analyserar de utmaningar som är unika för organisationen och rollen. Tillsammans med er som uppdragsgivare bestämmer vi de färdigheter, kunskaper och förmågor som krävs, och vi kommer även med insikter och nya perspektiv på hur man kan tänka runt sina behov för rollen. Världen förändras snabbt idag och därmed också många yrkesroller. Vi gillar att utmana antaganden och presentera alternative idéer för hur man tänker sig en framtida roll inom företaget.

Vi utvecklar en anpassad roll- och kandidatspecifikation med detaljer om företaget, rollen, det ansvar den medför samt vilka mål och utmaningar som är tillämpliga. Vidare ser vi till vilka erfarenheter, kvalifikationer och kompetenser som krävs för att lyckas i rollen och på ert företag.

En sökprocess kan se litet annorlunda ut och vi tar tillsammans med er fram de prioriteringar som kommer forma denna process.
Strategisk planering
Vi sätter oss in i ert företag och den bransch ni verkar inom vilket möjliggör för oss att hitta kandidater med relevanta kompetensuppsättningar och kvalifikationer. Er värdegrund och vision är vår utgångspunkt och den viktigaste nyckeln i rekryteringsarbetet.

Tillsammans med er ser vi över framtidsutsikterna för rollen inom ert företag. Det hjälper oss att hitta de personer som är bäst kvalificerade för tjänsten och där vi har som mål att verkligen presentera hållbara alternativ för er.

Vårt nätverk och våra kontakter från tredje part utgör kärnan i vår sökstrategi och är den primära metoden vi använder för att hitta lämpliga kandidater.
Locka och utvärdera kandidater
Vi närmar oss potentiella kandidater och testar deras intresse för rollen. För specifika roller är det inte säkert att kompetensen finns lokalt utan att den behöver hittas på andra platser i Sverige, eller varför inte utomlands, och då arbetar vi intensivt med att kartlägga kandidaternas ambitioner och hur benägna de är på att flytta. För oss är det viktigt att att ge er som kund en hållbar lösning vilket innebär att den kandidat som i processens slutskede erbjuds jobbet är en lösning över tid.

Under processen genomför vi löpande kompetensbaserade intervjuer med kandidater baserat på beprövade färdigheter, kunskaper och förmågor som är framtagna i kravprofilen. Vi tar fram en kort lista med kandidater med rätt kvalifikationer och högt intresse för tjänsten.
Presentation av slutkandidater
När hela bedömningsprocessen är genomförd presenterar vi de slutkandidater vi tror är bäst lämpade för tjänsten. Ni får en tydlig dokumentation av oss. Vi anpassar oss även efter er som kund för den fysiska presentationen (fysiskt eller digitalt).

De kandidater som presenteras är de mest kvalificerade baserat på en djupgående skriftlig analys och utvärdering av deras kvalifikationer gentemot kravprofilen. Tillsammans med er genomför vi slutintervjuer och bestämmer därefter vilka ytterligare steg som behöver tas i processen innan ni går vidare med att erbjuda någon av kandidaterna en anställning.
Slutföra sökprocessen
När ni valt er föredragna kandidat genomför vi en referenstagning. Hur gärna vi än bara vill se framåt är det ett måste att genomföra en bakgrundskontroll för att kunna undanröja de allra största felaktigheter som kan finnas. Vi utför alltid en specifik referenstagning som antingen bekräftar eller dementerar det vi hittills tror oss veta. Vi kommunicerar regelbundet med er som kund och kandidaterna genom hela processen.

Vi kan erbjuda ytterligare hjälp vid skedet för anställning, exempelvis förhandling om ersättning och andra villkor.

Vad ingår i tjänsten?

Nedan kan ni läsa mer om vad tjänsten består av i detalj samt beräkna er investering.
BERÄKNA ER INVESTERING

Vi Anpassar Oss Efter Era
Behov Och Förutsättningar

Ert företags värdegrund är alltid utgångspunkten i vårt rekryteringsarbete och genomsyrar hela vårt arbetssätt. Vi är dessutom övertygade om att en transparent prisbild från vår sida är till stor hjälp när ni bygger er organisation. Det ska vara tydligt, helt enkelt.
kr1395
BLODHUNDEN
Executive Search
 • Kravprofil
 • Extern annons
 • Intern annons
 • Annonsering
 • Sociala Medier Plus
 • Målgruppsannonsering
 • Sponsrat inlägg
 • Löpande dialog med kandidater
 • Bedömning och intervjuer
 • Presentation av slutkandidater
 • Referenstagning
 • Onboarding
 • Utvärdering
 • Karriärcoachning
 • Kandidatsupport

Beräkna er investering

Att arbeta med Search behöver inte nödvändigtvis betyda att processen är hemlig. I många fall är det en fördel att arbeta med effektiv annonsering på olika medier parallellt som vi genomför själva sökandet i våra nätverk och med hjälp av våra kontakter. Ni väljer själva om processen ska vara konfidentiell och vilka beståndsdelar som ingår i tjänsten ni vill ha (se tabellen).

För varje uppdrag tillämpar vi en startavgift på 15 000 kr. Eftersom varje uppdrag tar olika lång tid använder vi oss av ett timpris (1 395 kr) för att rekryteringen ska vara anpassad för ert företag. Nedan kan ni beräkna hur stor investering en rekrytering av detta slag innebär, men vänligen notera att inför varje påbörjat uppdrag genomför vi en beräkning av hur många timmar det bör ta i anspråk och ger er ett fastpris så att ni kan känna er trygga och inte får några framtida ekonomiska överraskningar.
Vi tillämpar en startavgift på 15 000 kr.
Vi har ett arvode på 1 395 kr per timma.
40
Beräkna uppdragets omfattning i timmar (genomsnittstiden är ungefär 40 timmar).

Personbedömning

Vi har möjlighet att genomföra tester som ett komplement i rekryteringsprocessen. I vissa roller är en personbedömning baserad på välbeprövade tester rekommenderat. Ange om du är intresserad att veta mer om testerna när vi upptar en muntlig dialog kring era behov.

Tilläggstjänster

Genom att addera några av våra tilläggstjänster kan ni göra rekryteringsprocessen ännu smartare. Kontakta oss om ni är osäkra på vad som lämpar sig bäst för den roll ni söker.
Summakr
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/06/calcylating-girl-640x640.png
Beräkna
Det ska inte vara svårt att förstå vad ni behöver investera för att anställa nya medarbetare. Gör en kort beräkning här så kontaktar vi er därefter.
Om ni har frågor kan ni antingen ringa, maila eller chatta med oss direkt här på hemsidan så besvarar vi dem.

SKRÄDDARSYDD KOMPETENSFÖRSÖRJNINGVi Har Fler
Alternativ

Vi erbjuder flertalet lösningar inom kompetensförsörjning. Det är viktigt för oss att ni ska ha full frihet att skapa den rekryteringsprocess som just ni behöver. Kontakta oss om ni förutsättningslöst vill ha en dialog kring det bästa upplägget.
Vårt insteg inom annonserad rekrytering där ni är i helt trygga händer.
Vårt populäraste rekryteringsalternativ kallar vi för Avancerad Rekrytering.
Det mest långsiktiga sättet att nå hållbara resultat på arbetsplatsen.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.