fbpx
 

Vi finner er nästa ledare när vi kompetensförsörjer Norrland

2 september, 2021

Att rekrytera ditt företags nästa nyckelperson i form av en ledare/chef, ska inte behöva kosta skjortan. ByHart har lång erfarenhet av att handha rekryteringar som berör exekutiva roller och en blodhunds fallenhet av att finna de lämpligaste kandidaterna, samt att vi tillämpar en genomlysande transparens sett till både pris och innehåll, vilket är en stort trygghet för dig som kund.

En tid innan sommaren belyste vi utmaningarna i Norrland i och med de investeringar som den gröna revolutionen ger upphov till (läs nedan). När stora företag etablerar sig eller utvecklar sina befintliga verksamheter i länet, nämns infrastrukturen och eltillgången som två utmanande områden, men utöver dessa hamnar alltid kompetensförsörjningen som ohotad etta på listorna. Hur ska företagen bemannas? Hur ska de företag som via etableringarnas ringar ökar sina behov hitta sina nästkommande medarbetare?

Hur löser vi kompetensförsörjningen i Norrland: “Om den som drar hårdast vinner, förlorar vi alla”.

Så här uttalade sig Claes Nordmark, kommunalråd i Boden, till ByHart tidigare:

– Det gäller att få fler att flytta hit till länet till alla spännande jobb som växer fram. Vi behöver bli fler norrbottningar och här måste alla aktörer i länet samarbeta för att göra det vi kan, för det finns inte en enda lösning på hur vi ska få fler att vilja bosätta sig här utan det är en kombination av många olika lösningar. Det handlar om att vi måste bli ännu bättre på att förmedla bilden av hur attraktivt det är att bo här, kunna erbjuda bostäder, ha relevanta utbildningar och mycket mer, berättade han.

Exekutiv kompetens kostar pengar?

Rekryteringen av nya medarbetare är kanske den enskilt viktigaste processen ett företag genomgår, oavsett om det är brist på relevant arbetskraft eller inte. Hållbara resultat är följden av att människorna på arbetsplatsen känner passion och vill prestera.

ByHart arbetar med all form av rekrytering, inte minst med att hjälpa företag att hitta sina nästa ledare. Vår erfarenhet är lång och bevisad, där våra blodhundslika näsor har en fallenhet av att hitta rätt kandidater. För oss är det oerhört viktigt med en transparent prisbild. Vi gör inte skillnad på kunder utan den tjänst ni köper är densamma oavsett om företaget i fråga har tre medarbetare eller tvåtusen, det vill säga inte samma storlek på plånboken. När vi skräddarsyr våra lösningar får du som kund det innehåll som är lämpligt för just er, ni betalar alltså inte för något i onödan.

Visste du förresten att alla medarbetare på ByHart som arbetar med kompetensförsörjning är högskoleutbildade inom antingen beteende-, psykologi-, arbets- eller personalvetenskap. Vi tummar aldrig på kvalitén. Kombinationen av våra tjänster Human Resources och Kommunikation innebär att vi kan ta våra rekryteringsprocesser till ännu högre höjder.

vi finner er nasta ledare bg
Alla som arbetar med kompetensförsörjning på ByHart har adekvat utbildning och erfarenhet.

Här får ni fem konkreta tips på hur ni ska göra för att lyckas med er kompetensförsörjning.

Vår tjänst Executive Search lämpar sig väl när ni behöver finna ny kompetens och där processen behöver kompletteras med det vi kallar search. Det betyder nödvändigtvis inte att rekryteringsprocessen är hemlig, den kan mycket väl vara officiell, den stora skillnaden är att vi använder andra kanaler där vi på ett mer grävande vis finner er nästa ledare.

Tillsammans med er gör vi sökprioriteringar, en strategisk planering, ser hur vi ska locka och utvärdera kandidater och slutligen hur vi skapar de bästa förutsättningarna för att nå de allra bästa tänkbara människorna som är som klippt och skurna för rollen. Det är då vi skapar hållbar effekt.

När du rekryterar en ledare tillsammans med oss ingår alltid:

✅ Kravprofil.
✅ Extern annons.
✅ Intern annons.
✅ Annonsering.
✅ Sociala Medier Plus.
✅ Målgruppsannonsering.
✅ Sponsrat inlägg.
✅ Löpande dialog med kandidater.
✅ Bedömning och intervjuer.
✅ Presentation av slutkandidater.
✅ Referenstagning.
✅ Onboarding.
✅ Utvärdering.
✅ Karriärcoachning.
✅ Kandidatsupport.

Komplett rekryteringsprocess där arbetskraften inhämtas runt om hela världen

Självklart innehar vi alla tänkbara tilläggstjänster som i vissa rekryteringar kan vara väl värda att addera, exempelvis personbedömningar, tester och diverse marknadsrelaterade tjänster som kan få annonsen att nå ut bättre.

ByHart är dessutom Certifierad Arbetsgivare via Migrationsverket vilket gör att vi kan handlägga arbetstillstånd för medarbetare som idag inte bor i Sverige. Detta är en tjänst du kan avropa separat eller som en del i en rekryteringsprocess.

– Det är en förutsättning för att vi gemensamt ska lyckas lösa situationen, sa John Mannberg, Marknadschef ByHart, vid ett tidigare tillfälle apropå rekryteringsutmaningarna för norra Sverige. Det är inte en tid då arbetsgivare, eller för den delen rekryteringsbolag, ska fatta tag i tänkbara kandidaters armar där den som drar hårdast vinner. Det slutar bara med att vissa företag blir utan den kompetens de behöver. Och till syvende och sist finns inte arbetskraften lokalt. Vi behöver hitta den både i södra Sverige men också utanför landsgränserna.

Med oss är rekrytering tydligt, transparent, smidigt och kvalitativt. Vi kompetensförsörjer Norrland.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.
BYHART ABKontaktuppgifter
Besök oss, ring, skicka ett mail eller chatta med oss här direkt.
BYHART I VÄRLDENVar Hittar Ni Oss?
https://www.byhart.se/wp-content/uploads/2020/03/world-map.jpg
KOPPLA IHOP ER MED OSSSociala Medier
Följ oss för att ta del av det senaste som händer.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.

ByHart AB © 2022. All rights reserved.